Categoriearchief: Printplaat produktie

X-PCB is een leverancier van printplaten

X-PCB is een leverancier van printplaten, opgericht in 1993. Het leveringsprogramma omvat vrijwel alle soorten printplaten, met gebruik van een veelheid aan materialen en uitvoeringen. De produktie voorziet in enkel stuks tot en met grote batches. In ons capability overzicht treft U een overzicht van de technologische mogelijkheden aan. Let wel, dit overzicht is aan wijzigingen onderhevig. Check onze site dus regelmatig voor de laatste stand van zaken. X-PCB is tevens toegelegd op printplaten welke moeilijk of problematisch te produceren zijn. Voorbeelden zijn printplaten met grote lengtes voor ledstriptoepassingen , of pcb’s met exotische materialen of finishes. Ook ogenschijnlijk onmogelijke specificaties kunnen vaak tot een goed einde gebracht worden. U weet dit bij X-PCB wel  voordat de produktie start. Onze filosofie blijft daarbij altijd dat alles zoveel mogelijk gedaan wordt zonder inbreuk op uw bedrijfsvoortgang. Tijdige levering met de juiste, hoge, kwaliteit is essentieel voor U en dus voor ons.

Omdat de markt veranderd kan X-PCB natuurlijk niet achterblijven. Een markt met steeds meer turn-key projecten was voor X-PCB reden om samen te gaan werken met professionele partners. Hierdoor kan X-PCB ontwerp en lay-out, component sourcing, assembly en montage aanbieden. Turn-key dus in optima forma.

Mission statement

X-PCB streeft naar een zo optimaal mogelijk leveren van printplaten en assemblies. Het resultaat is dat X-PCB vrijwel onzichtbaar haar werk doet. De gevraagde producten zijn er gewoon. Kwaliteit en leveringsbetrouwbaarheid zijn daarbij leidend. Daarnaast is de te betalen prijs van levensbelang voor U, omdat zonder goede prijsstelling U de concurrentieslag kunt verliezen. Allemaal redenen waarom X-PCB achter de schermen steeds bezig is haar positie aan te passen aan uw behoeften, zonder daarbij de continuïteit uit het oog te verliezen. U komt daardoor nu en straks niet voor onverwachte problemen te staan.

Deze onzichtbaarheid verdwijnt echter als U technische of commerciële ondersteuning nodig heeft. Dan heeft X-PCB namelijk de taak U met raad en daad bij te staan en uw problemen zo goed mogelijk op te lossen.